Onafhankelijk van waar we werken, geen taak is belangrijk genoeg om de veiligheid uit het oog te verliezen.

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Op deze pagina vinden kinderen, jongeren, ouders en professionals betrouwbare informatie over het gebruik van healthmasks en toebehoren. Uitgangspunt is dat we kinderen en jongeren en ouders zoveel mogelijk bij die keuzes helpen. Hoe gaan we als samenleving de komende tijd om met het coronavirus?

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren hierover meepraten. Wat houdt hen bezig? Waar maken zij zich zorgen over? Welke oplossingen zien zij? Het gaat tenslotte om hun leven en om hun toekomst.